Etiqueta: mapa

Índex i mapa de l’acció comunitària en salut a Barcelona

Com identifiquem l’acció comunitària en salut? Quins són els seus indicadors principals? Podem construir un índex del seu desenvolupament a la ciutat de Barcelona? I un mapa dels seus barris que ens permeti veure el grau de desplegament de les accions de salut comunitària? A totes aquestes preguntes donem resposta a continuació.

Fa una setmana presentàvem el primer resultat de la nostra recerca: un glossari sobre l’acció comunitària en salut i una breu anàlisi de la seva trajectòria a la ciutat de Barcelona. Avui, amb aquest Mapa salut comunitària donem un pas més en l’objectiu del nostre projecte: conèixer quin és l’impacte de l’acció comunitària no només en el sistema sanitari sinó sobretot en la salut de la població, i particularment en els barris amb nivell socioeconòmic baix, que és on s’han desplegat principalment les accions comunitàries i on es reflecteixen les desigualtats en salut (veure explicació de la recerca, pàgina 18 del glossari).

Amb la col·laboració de moltes persones, hem construït un índex i un mapa d’aquests barris de Barcelona, els de Renda Familiar Disponible (RDF) inferior a 90 (RFD mitjana= 100), mostrant la intensitat de la seva acció comunitària en salut. Per això, hem recollit la informació disponible sobre les accions comunitàries en salut que s’estan desenvolupant en aquests barris. Parlem d’accions emmarcades en els plans de desenvolupament comunitari, en els serveis socials, en el programa Salut als Barris, en els propis equips d’atenció primària, etc.

Aquest índex, construït a partir de la definició de determinats indicadors (Mapa salut comunitària), ens ha permès establir una tipologia de territoris en base al desplegament de la seva acció comunitària en salut: intensa, mitja, emergent i sense acció comunitària específica. Així doncs, hem pogut construir un mapa de l’acció comunitària en salut a Barcelona.

Barris 2015 BCN grau accio comunitaria-01

Volem que l’índex i el mapa siguin eines útils per conèixer millor els esforços de molta gent que treballa per a fer visible la dimensió comunitària de la salut. I volem fer-ho a partir d’una determinada metodologia i uns determinats criteris, que hem establert en la nostra recerca. Però aquest és un procés en construcció. Sabem també que els vostres coneixements segurament ens podran ajudar a millorar aquest índex i aquest mapa, i per tant us animem a llegir el document Mapa salut comunitària i enviar-nos qualsevol comentari.