Mes: Novembre de 2016

Zona Nord

Un motor per a la salut comunitària en els barris de Zona Nord

 

 

salut-comunitaria_0001_zona-nord-03Als barris de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró), des de l’any 2009 es desenvolupa un model de treball orientat a l’enfortiment de l’acció comunitària en salut. La intervenció la coordina el “Grup motor de salut”, on participen activament professionals de diverses organitzacions del barri, com ara el Centre d’Atenció Primària (salut), el Pla de Desenvolupament Comunitari, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i altres organismes de l’Ajuntament de Barcelona . Aquest model de treball s’orienta principalment a la coordinació de les diverses accions per a la millora de la salut.

salut-comunitaria_0002_zona-nord-02Una de les principals fites que van impulsar aquesta forma de treball va ser la implementació del Programa “Salut al Barris”, promogut per l’Agència de Salut Pública a través d’una metodologia de treball que identifica les principals problemàtiques que afecten la salut de la població i els diferents recursos comunitaris per abordar-les. És així com es va desenvolupar un “diagnòstic comunitari”, en el qual van participar organitzacions i veïnat. Sobre la base dels resultats d’aquest diagnòstic, el Grup motor va definir un “Pla d’intervenció”. En aquest pla es van prioritzar les tres primeres problemàtiques identificades en el diagnòstic: soledat i aïllament de la gent gran, consum d’alcohol i drogues il·legals en joves i adults, i educació sexual i embarassos en adolescents.

Dins de les accions que coordina el Grup motor es treballa en la sensibilització, promoció, prevenció, tractament i rehabilitació. Destaquen l’educació i orientació sexual per als/les adolescents i algunes activitats reconegudes al barri, com ara “Baixem al carrer”, un programa d’acompanyament a gent gran, i “Divendres alternatius”, un espai d’oci i recreació saludable per a joves.

salut-comunitaria_0003_zona-nord-01I com s’ha fet tot això a Zona Nord? Principalment, mitjançant l’articulació de diversos recursos, provinents d’organitzacions públiques i comunitàries, amb el suport de professionals i persones voluntàries. El grup motor de salut es reuneix mensualment per prioritzar i comunicar les accions, així com per fer de manera conjunta el seguiment i avaluació dels resultats. La principal estratègia que dóna suport a aquest treball és l’exercici de deliberació i negociació dins del grup, on cada persona aporta des de la seva experiència, coneixement, recursos, interessos i necessitats.

L’any 2012 es va realitzar una avaluació que va comptar amb la participació de veïns i veïnes. Els resultats van indicar que les diferents activitats s’havien desenvolupat adequadament, segons allò estipulat i que un dels principals reptes era reforçar la participació més activa de la comunitat en les accions que es desenvolupen. A dia d’avui aquest repte segueix vigent, especialment en un territori amb importants desigualtats socials i econòmiques, que incideixen directament en l’efectiva inclusió d’una visió comunitària de la salut que superi el paradigma assistencial tradicional. Les principals fortaleses per fer front a aquest repte són que el Grup motor de salut ha donat continuïtat al treball més enllà de la fase intensiva del programa Salut al Barris i, principalment, que existeixen múltiples recursos comunitaris impulsats per un veïnat que històricament ha aconseguit unir-se davant de problemes comuns.

Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant als barris de Zona Nord consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç


Crèdits de les imatges

  • Festa infantil a la Plaça Roja. Autor: Tresbarris. Fuente. www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
  • Tram del Rec Comtal. Vallbona. Autor: Canaan. Fuente: www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Título: Torre Baro. Autor: Ivan Melechon. Fuente: www.wikipedia.org  Bajo licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  • Asociación de vecinos de la Ciudad Meridiana. Autor: Elise Gazengel Fuente: http://ctxt.es/ Bajo licencia creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Un motor para la salud comunitaria en los barrios de Zona Nord

Zona Nord salut-comunitaria_0001_zona-nord-03

En los barrios de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró), desde el año 2009 se desarrolla un modelo de trabajo orientado al fortalecimiento de la acción comunitaria en salud. La intervención está coordinada por el “Grupo motor de salud”, donde participan activamente profesionales de varias organizaciones del barrio, como por ejemplo el Centro de Atención Primaria (salud), el Plan de Desarrollo Comunitario, la Agència de Salut Pública de Barcelona y otros organismos (varios de ellos del Ayuntamiento de Barcelona). Este modelo de trabajo se orienta principalmente a la coordinación de las diversas acciones para la mejora de la salud.

salut-comunitaria_0002_zona-nord-02Una de los principales hitos que impulsaron esta forma de trabajo fue la implementación del Programa “Salut als Barris”, promovido por la Agència de Salut Pública de Barcelona a través de una metodología de trabajo que identifica las principales problemáticas que afectan a la salud de la población y los diferentes recursos comunitarios para abordarlas. Es así como se desarrolló un diagnóstico comunitario, en el cual participaron organizaciones y vecinos/as. En base a los resultados de este diagnóstico, el Grupo motor definió un plan de intervención. En este plan se priorizaron las tres primeras problemáticas identificadas en el diagnóstico: soledad y aislamiento de las personas mayores, consumo de alcohol y drogas ilegales en jóvenes y adultos, y educación sexual y embarazos en adolescentes.

Dentro de las acciones que coordina el Grupo motor se trabaja en la sensibilización, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Destacan la educación y orientación sexual para los/las adolescentes y algunas actividades reconocidas en el barrio, como por ejemplo “Baixem al carrer”, un programa de acompañamiento a personas mayores, y “Divendres alternatius”, un espacio de ocio y recreación saludable para jóvenes.

salut-comunitaria_0003_zona-nord-01¿Y cómo se ha hecho todo esto en los barrios de Zona Nord? Principalmente, mediante la articulación de varios recursos, provenientes de organizaciones públicas y comunitarias, con el apoyo de profesionales y personas voluntarias. El grupo motor de salud se reúne mensualmente para priorizar y comunicar las acciones, así como para hacer de manera conjunta el seguimiento y evaluación de los resultados. La principal estrategia que apoya a este trabajo es el ejercicio de deliberación y negociación dentro del grupo, donde cada persona aporta desde su experiencia, conocimiento, recursos, intereses y necesidades.

El año 2012 se realizó una evaluación que contó con la participación de vecinos y vecinas. Los resultados indicaron que las diferentes actividades se habían desarrollado adecuadamente, según lo estipulado, y que uno de los principales retos era reforzar la participación más activa de la comunidad en las acciones que se desarrollan. A día de hoy este reto sigue vigente, especialmente en un territorio con importantes desigualdades sociales y económicas, que inciden directamente en la efectiva inclusión de una visión comunitaria de la salud que supere el paradigma asistencial tradicional. Las principales fortalezas para hacer frente a este reto son que el Grupo motor de salud ha dado continuidad al trabajo más allá de la fase intensiva del programa Salut als Barris y, principalmente, que existen múltiples recursos comunitarios impulsados por un vecindario que históricamente ha conseguido unirse ante problemas comunes.

Si os interesa conocer más sobre la acción comunitaria en salud que se está desarrollando en los barrios de Zona Norte podéis consultar el estudio que encontraréis en este enlace


Créditos de las imágenes

  • Festa infantil a la Plaça Roja. Autor: Tresbarris. Fuente. www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
  • Tram del Rec Comtal. Vallbona. Autor: Canaan. Fuente: www.wikipedia.org Bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Título: Torre Baro. Autor: Ivan Melechon. Fuente: www.wikipedia.org  Bajo licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
  • Asociación de vecinos de la Ciudad Meridiana. Autor: Elise Gazengel Fuente: http://ctxt.es/ Bajo licencia creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.