Any: 2016

Presentació dels resultats del projecte i debat amb experiències

salut-comunitaria_0007_roquetes-02El dia 28/2 a les 17h l’Escola de l’IGOP acollirà la presentació dels resultats del nostre projecte i un debat sobre l’acció comunitària en l’àmbit de la salut amb diverses experiències.

 

 

 

PROGRAMA

 • Presentació dels resultats del projecte “Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en la salut de la població”.
 • L’acció comunitària en salut en 4 barris de Barcelona: Carmel, Poble Sec, Zona Nord i Roquetes. Taula rodona amb experiències de cada barri.
  • Poble Sec: Mónica Coll, infermera del CAP Les Hortes.
  • Roquetes: Xavier Blancafort, metge especialista en medicina familiar i comunitària (CAP Roquetes)
  • Zona Nord: Xitlali Hernandez (projecte ICI) i Raquel Royo (treballadora social, CAP Ciutat Meridiana).
  • Carmel: Elisabeth Ponce Sebastià (tècnica del Pla Comunitari del Carmel) i Elisabeth Solf Moran (Adjunta a la Direcció CAP El Carmel 7C).
 • L’acció comunitària en salut: el paper de l’administració. Taula rodona amb Joan Guix (Secretari de Salut Pública, Generalitat de Catalunya) i Davide Malmusi (Director de Serveis de Salut, Ajuntament de Barcelona). Modera: Andreu Segura.
 • Debat obert.

Data: 28/2
Hora: 17h
Lloc: Escola de Polítiques Socials i Urbanes de l’IGOP. Passeig Urrútia 17.

Per tal de poder preparar la sala et preguem confirmis la teva assistència a través del següent formulari:

Document d’aprenentatges del projecte

Aquest document presenta els principals aprenentatges derivats del projecte Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en la salut de la població. Es recuperen les principals preguntes d’aquesta recerca i s’ofereixen les respostes i conclusions a les que hem arribat. S’exposen també les limitacions que hem trobat al llarg de l’estudi, així com les noves preguntes que se’n deriven i les línies de recerca que s’obren a partir d’aquest punt.

Consulteu el document al següent enllaç: Document d’aprenentatges generals del projecte

Síntesi comparada dels estudis de barris

Presentem un document que compara els resultats dels estudis en profunditat del nostre projecte. Aquests estudis han permès analitzar el desenvolupament de l’acció comunitària en quatre barris de Barcelona: Roquetes, Zona Nord, Carmel i Poble Sec. Els resultats dels estudis específics de cada barri es poden consultar en aquest blog. El que presentem en aquest document és una síntesi transversal dels resultats d’aquests estudis. Podeu llegir el document aquí.

Taula rodona sobre salut comunitària

Activitat: DEBATS CIENTÍFICS DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (ASPB)
Títol: “La salut comunitària: estratègia de qualitat, impacte i confluència”.
Data: 17/01/2017 de 13 a 15 hores a l’aula de l’edifici de l’ASPB a Plaça Lesseps 1

Moderació: Olga Juárez. Cap del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB

Ponents:

1. Elia Díez (Cap del Servei de Programes i Intervencions Preventives. ASPB). “Barcelona Salut als Barris: de la teoria a la pràctica”
2. Raquel Gallego (IGOP). Avaluació de l’acció comunitària en salut. Projecte Recercaixa IGOP-ASPB.
3. Òscar Rebollo (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària. Ajuntament de Barcelona). L’acció comunitària a la ciutat: espai de confluències.

Streaming de la sessió:
http://bit.ly/SessioASPB-17Gen

L’acció comunitària en salut a 4 barris de Barcelona: estudis en profunditat

Presentem els resultats de la tercera fase del nostre projecte: els estudis en detall de l’acció comunitària que es desenvolupa en 4 barris de Barcelona. Podeu accedir a una breu presentació i a l’informe clicant en el nom de cada barri:

A més, presentem un document on expliquem com hem fet aquests estudis i a partir de quin marc analític. Podeu accedir al document en aquest link.

No dubteu en fer-nos arribar qualsevol comentari en relació a aquests documents o al projecte en general. Ho podeu fer a través d’aquesta pàgina o en el correu comunitariasalut@gmail.com

La acción comunitaria en salud en 4 barrios de Barcelona: estudios en profundidad

Presentamos los resultados de la tercera fase de nuestro proyecto: los estudios en detalle de la acción comunitaria que se desarrolla en 4 barrios de Barcelona. Podéis acceder a una breve presentación y al informe completo clicando en el nombre de cada barrio:

Además, presentamos un documento donde explicamos cómo hemos hecho estos estudios y a partir de qué marco analítico. Podéis acceder al documento en este link.

No dudéis en enviarnos cualquier comentario en relación a estos documentos o al proyecto en general. Lo podéis hacer a través de esta página o en el correo comunitariasalut@gmail.com

Com hem fet els estudis dels barris? El nostre marc analític i la nostra metodologia

Presentem un document que té dos objectius. El primer és explicar el marc analític que sustenta la fase d’estudis en profunditat de l’acció comunitària en salut. Aquesta fase ha permès analitzar el desenvolupament de l’acció comunitària en quatre barris de Barcelona: Roquetes, Zona Nord, Carmel i Poble Sec.

Per nosaltres és clau explicar quins conceptes hem utilitzat i com aquests conceptes ens poden ajudar a entendre les dinàmiques i resultats que generen els projectes d’acció comunitària en salut.

El segon apartat d’aquest document explica, en termes generals, la metodologia dels estudis en profunditat. Aquesta metodologia general s’ha construït en coherència amb l’apartat de marc analític i en col·laboració amb els membres del grup de recerca, integrat per persones amb perfils diversos.

Podeu descarregar el document en el següent enllaç: igop-marc-analitic-metodologia-general. No dubteu a enviar-nos qualsevol comentari en relació a aquest document o al projecte en general. Ho podeu fer a través d’aquesta pàgina o en el correu comunitariasalut@gmail.com

¿Cómo hemos hecho los estudios en los barrios? Nuestro marco analítico y metodología

Presentamos un documento que tiene dos objetivos. El primero es explicar el marco analítico que sustenta la fase de estudios en profundidad de la acción comunitaria en salud. Esta fase ha permitido analizar el desarrollo de la acción comunitaria en cuatro barrios de Barcelona: Roquetes, Zona Nord, Carmel y Poble Sec.

Para nosotros es clave explicar qué conceptos usamos y cómo estos conceptos nos pueden ayudar a entender las dinámicas y resultados que generan los proyectos de acción comunitaria en salud.

El segundo apartado de este documento explica, en términos generales, la metodología de los estudios en profundidad. Esta metodología general se ha construido en coherencia con el apartado de marco analítico y en colaboración con los miembros del grupo de investigación, integrado por personas con perfiles diversos.

Podéis descargar el documento aquí.

No dudéis en enviarnos cualquier comentario en relación a este documento o al proyecto en general. Lo podéis hacer a través de esta página o en el correo comunitariasalut@gmail.com

El barri de Poble Sec: l’acció comunitària en salut dins i fora del marc institucional

Va ser a finals de l’any 2005 quan es va iniciar el Pla Comunitari del Poble Sec, a partir d’una demanda de la Coordinadora d’Entitats a les administracions. Des dels inicis, es va crear la Comissió de Salut, que de forma progressiva va anar incorporant la participació de diferents entitats i serveis, com ara els centres de salut. El CAP Les Hortes es va incorporar als inicis del Pla i el CAP Manso una mica més endavant, al voltant del 2008, amb l’arribada de la Llei de barris i del programa Salut als Barris de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ha plogut molt des de llavors, i podem dir que actualment existeix una xarxa amplia i consolidada de serveis i entitats implicats en la Comissió de Salut, inclús alguns veïns/es. Un dels aspectes més interessants en aquest barri és que des d’espais diferents es treballa de manera conscient per a la millora de la salut de la població, des d’àmbits més autònoms a l’activitat de les institucions. Encara més interessant resulta veure com es teixeixen ponts i xarxes per abordar aquest objectiu.

Un dels exemples d’acció comunitària el trobem a la primera edició del projecte EquilibradaMent, en què va col·laborar la Xarxa d’Intercanvi Trocasec. El projecte Equilibradament neix l’any 2013 amb la voluntat d’incidir sobre els efectes que està tenint la crisi en la salut mental i emocional de la població. Aquest projecte té com a característica que les persones derivades dels centres de salut per a participar dels tallers i activitats no són tractades com a subjectes passius, sinó com a agents que també poden aportar coneixement o fer activitats que ajudin a enfortir la comunitat, i d’aquesta manera també millorar personalment.

A més d’aquesta iniciativa, podríem apuntar moltes altres que es donen al barri i s’articulen des de diferents ateneus, col·lectius i associacions, treballant temes com l’alimentació saludable, els grups de criança, les millores de les condicions de treball, entre d’altres.

Si teniu interès en l’acció comunitària en salut que s’està desenvolupant al barri de Poble Sec consulteu l’estudi que trobareu en aquest enllaç.

El barrio de Poble Sec: la acción comunitaria en salud dentro y fuera del marco institucional

salut-comunitaria_0009_poble-secA finales del año 2005 se inició el Plan Comunitario del Poble Sec, a partir de una demanda de la Coordinadora de Entidades a las administraciones. Desde los inicios, se creó la Comisión de Salud, que de forma progresiva fue incorporando la participación de diferentes entidades y servicios, como por ejemplo los centros de salud. El CAP Les Hortes se incorporó en los inicios del Plan y el CAP Manso un poco más adelante, alrededor de 2008, con la llegada de la Ley de barrios y del programa Salut als Barris de la Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ha pasado tiempo y muchas cosas desde entonces, y podemos decir que actualmente existe una red amplía y consolidada de servicios y entidades implicados en la Comisión de Salud, incluyendo algunos vecinos/as. Uno de los aspectos más interesantes en este barrio es que desde espacios diversos se trabaja de manera consciente para la mejora de la salud de la población, desde ámbitos más autónomos a la actividad de las instituciones. Todavía más interesante resulta ver como se tejen puentes y redes para abordar este objetivo.

Uno de los ejemplos de acción comunitaria lo encontramos en la primera edición del proyecto EquilibradaMent, en la cual colaboró la Red de Intercambio Trocasec. El proyecto EquilibradaMent nace en 2013 con la voluntad de incidir sobre los efectos que está teniendo la crisis en la salud mental y emocional de la población. Este proyecto tiene como característica que las personas derivadas de los centros de salud para participar de los talleres y actividades no son tratadas como sujetos pasivos, sino como agentes que también pueden aportar conocimiento o hacer actividades que ayuden a fortalecer la comunidad, y de este modo también mejorar personalmente.

Además de esta iniciativa, podríamos mencionar muchas otras que se desarrollan en el barrio y se articulan desde diferentes ateneos, colectivos y asociaciones, abordando temas como la alimentación saludable, los grupos de crianza, la mejora de las condiciones de trabajo, entre otros.

Si os interesa conocer más sobre la acción comunitaria en salud que se está desarrollando en el barrio de Poble Sec consultad el estudio que encontraréis en este enlace.