Mes: novembre de 2015

El dret a la salut: en perill a causa de les desigualtats?

El dret a la salut: en perill a causa de les desigualtats?

Què és l’acció comunitària en salut i quina és la seva rellevància per fer front a les desigualtats en aquest àmbit. Aquestes van ser dues qüestions que Raquel Gallego, directora del nostre projecte de recerca, va explicar en el debat sobre salut i desigualtats, organitzat recentment pel programa Recercaixa.

La taula rodona, que va comptar amb la moderació de la periodista Milagro Pérez Oliva, es va iniciar amb la intervenció de Joan Benach, professor de la UPF i membre del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut. Benach va explicar perquè els factors primordials determinants de la salut són socials i, en definitiva, polítics. I alhora va cridar l’atenció sobre les dificultats dels nostres sistemes d’informació per fer visibles les desigualtats vinculades a la salut. La informació és poder i els governs no sempre estan interessats en la comunicació de les dades.

Per la seva banda, Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, va remarcar que l’Informe Salut Barcelona d’aquest any fa èmfasi en les desigualtats en salut entre barris. Per exemple, fins a 10 anys de diferència en l’esperança de vida entre els habitants d’alguns barris de la ciutat. Ara bé, Borrell va fer evident que mentre parlem cada vegada més de les desigualtats en salut, no passa el mateix amb el debat sobre les polítiques que poden (i han de) incidir en aquest àmbit. Una de les recerques que fa visible i avalua l’impacte de les polítiques territorials sobre la salut és el Projecte SOPHIE.

Al seu torn, Noemí Amorós (metgessa, de CAMFIC) i Oscar Velasco (Creu Roja) van descriure l’impacte de la crisi en la vida quotidiana de les persones, i particularment en la seva salut. Un impacte evident no només en els col·lectius més desafavorits, sinó també en les classes mitjanes. Velasco va afirmar la importància de comptar amb informació actualitzada per dissenyar les intervencions i va destacar que un 44% de les famílies que atenen en els seus programes no poden comprar medicaments ni productes frescos.

Finalment, Raquel Gallego va explicar els primers resultats del nostre projecte de recerca Salut comunitària: una avaluació d’impacte. Amb l’acció comunitària en salut es busca anar més enllà d’una mirada sectorial de la salut, fomentant la cooperació per a detectar problemàtiques, prioritzar intervencions, implementar accions i avaluar resultats. Si parlem de desigualtats en salut, parlem de l’impacte de decisions polítiques, i per tant la solució no arribarà des d’un concepció estrictament sectorial i institucional de la salut. De fet, en l’elaboració del nostre mapa de la salut comunitària a Barcelona, hem identificat que les accions comunitàries amb més impacte són aquelles que tenen més autonomia i alhora estabilitat.