Barcelona: Acció Comunitària en Salut

L’acció Comunitària en Salut: Què és i quina ha estat la seva trajectòria a Barcelona?

Salut comunitària, alfabetització en salut, ciutats saludables, desigualtats en salut… des de fa un cert temps escoltem i llegim cada vegada més sovint paraules com aquestes. Són conceptes que fan referència a la importància de la dimensió comunitària i el territori per a la salut. Però de què parlem quan fem servir aquestes paraules? En quin context s’han anat desenvolupant les pràctiques a les quals ens remeten aquests conceptes?

En un escenari de crisi, transformacions socials i austeritat pressupostària, amb el conseqüent empitjorament de les condicions de vida sobretot en els barris menys afavorits, els sistemes sanitaris i de protecció social han de fer front a grans reptes. Es parla de la necessitat de canvis en el paradigma assistencial, tant en la tasca dels professionals com en el rol dels agents socials i dels pacients. En els sistemes sanitaris avançats es discuteixen reformes integrals, amb una estratègia basada en el canvi en l’organització assistencial i l’apoderament de la població. Es reclama desenvolupar una perspectiva global de la salut, que incorpori els seus components socials, educatius i relacionals. Es tracta de posar l’èmfasi en les dimensions de la salut en una comunitat i la dimensió comunitària de la salut.

A Barcelona, la promoció de la salut comunitària té una àmplia trajectòria, en la qual agents socials i determinades institucions públiques han tingut un paper important. S’han impulsat noves formes d’intervenció que col·loquen als propis membres de la comunitat en la transmissió de coneixements i en el control sobre els determinants de la salut. Aquesta perspectiva vincula l’apoderament de la població a la millora de la salut, però també als efectes sobre la sostenibilitat del sistema sanitari, l’optimització de recursos, la millora de la qualitat assistencial i la transversalitat de les polítiques públiques.

Tot i els esforços de molts actors en aquest àmbit, encara ens queda camí per conèixer quin és l’impacte de l’acció comunitària no només en el sistema sanitari sinó sobretot en la salut de la població, i particularment en els barris amb major desigualtat. Aquest és el principal objectiu de la recerca que estem impulsant des d’aquest any a Barcelona un conjunt d’equips d’investigació, institucions públiques i agents comunitaris. Entenem l’avaluació de polítiques i intervencions comunitàries com un procés col·lectiu que permet l’aprenentatge, la participació i la generació de coneixement útil per poder prendre decisions. Des d’aquesta perspectiva, l’avaluació es fonamenta en el rigor metodològic i alhora forma part d’un procés de transformació social.

Però no podem avançar en aquests objectius sense debatre de què parlem quan parlem d’acció comunitària en salut. Què és la salut comunitària i quina concepció de l’atenció sanitària comporta? Quina diferència hi ha entre les accions de prevenció en salut i els processos d’acció comunitària? Quins són els principals agents involucrats en aquest tipus d’intervenció? Quin és l’origen i com s’ha produït el desenvolupament d’aquesta perspectiva a Barcelona? És per això que en aquest document (Glossari Salut Comunitària Barcelona) intentem donar resposta a aquestes qüestions. És tracta, en definitiva, del primer resultat de la nostra recerca: un glossari sobre l’acció comunitària en salut i una breu anàlisi de la seva trajectòria a la ciutat de Barcelona.

I parlem de primer resultat perquè molt aviat presentarem el segon: un índex i un mapa dels barris de Barcelona i la seva acció comunitària en l’àmbit de la salut.

One thought on “Barcelona: Acció Comunitària en Salut

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *