Índex i mapa de l’acció comunitària en salut a Barcelona

Com identifiquem l’acció comunitària en salut? Quins són els seus indicadors principals? Podem construir un índex del seu desenvolupament a la ciutat de Barcelona? I un mapa dels seus barris que ens permeti veure el grau de desplegament de les accions de salut comunitària? A totes aquestes preguntes donem resposta a continuació. Fa una setmana […]

Barcelona: Acció Comunitària en Salut

L’acció Comunitària en Salut: Què és i quina ha estat la seva trajectòria a Barcelona? Salut comunitària, alfabetització en salut, ciutats saludables, desigualtats en salut… des de fa un cert temps escoltem i llegim cada vegada més sovint paraules com aquestes. Són conceptes que fan referència a la importància de la dimensió comunitària i el […]

Barcelona: Acción Comunitaria en Salud

La Acción Comunitaria en Salud: ¿Qué es y cuál ha sido su trayectoria en Barcelona? Salud comunitaria, alfabetización en salud, ciudades saludables, desigualdades en salud… desde hace un cierto tiempo escuchamos y leemos cada vez más a menudo palabras como estas. Son conceptos que hacen referencia a la importancia de la dimensión comunitaria y el […]