Com hem fet els estudis dels barris? El nostre marc analític i la nostra metodologia

Presentem un document que té dos objectius. El primer és explicar el marc analític que sustenta la fase d’estudis en profunditat de l’acció comunitària en salut. Aquesta fase ha permès analitzar el desenvolupament de l’acció comunitària en quatre barris de Barcelona: Roquetes, Zona Nord, Carmel i Poble Sec. Per nosaltres és clau explicar quins conceptes […]

¿Cómo hemos hecho los estudios en los barrios? Nuestro marco analítico y metodología

Presentamos un documento que tiene dos objetivos. El primero es explicar el marco analítico que sustenta la fase de estudios en profundidad de la acción comunitaria en salud. Esta fase ha permitido analizar el desarrollo de la acción comunitaria en cuatro barrios de Barcelona: Roquetes, Zona Nord, Carmel y Poble Sec. Para nosotros es clave […]

El barrio de Poble Sec: la acción comunitaria en salud dentro y fuera del marco institucional

A finales del año 2005 se inició el Plan Comunitario del Poble Sec, a partir de una demanda de la Coordinadora de Entidades a las administraciones. Desde los inicios, se creó la Comisión de Salud, que de forma progresiva fue incorporando la participación de diferentes entidades y servicios, como por ejemplo los centros de salud. […]

salut-comunitaria_0006_roquetes-03
salut-comunitaria_0007_roquetes-02
salut-comunitaria_0008_roquetes-01
salut-comunitaria_0004_roquetes-05
salut-comunitaria_0005_roquetes-04

A Roquetes fan salut…i la salut fa barri

Al barri de Roquetes de Barcelona des de fa més d’una dècada que la comunitat s’organitza per fer salut. Sota el paraigües del Pla de Desenvolupament Comunitari, veïnat, entitats i professionals de diferents àmbits construeixen un barri més saludable. A Roquetes tenen clar que la salut és comunitària i que està condicionada per molts determinants […]

salut-comunitaria_0001_zona-nord-03
salut-comunitaria_0002_zona-nord-02
salut-comunitaria_0003_zona-nord-01
salut-comunitaria_0000_zona-nord-04

Un motor per a la salut comunitària en els barris de Zona Nord

    Als barris de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró), des de l’any 2009 es desenvolupa un model de treball orientat a l’enfortiment de l’acció comunitària en salut. La intervenció la coordina el “Grup motor de salut”, on participen activament professionals de diverses organitzacions del barri, com ara el Centre […]

Un motor para la salud comunitaria en los barrios de Zona Nord

  En los barrios de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró), desde el año 2009 se desarrolla un modelo de trabajo orientado al fortalecimiento de la acción comunitaria en salud. La intervención está coordinada por el “Grupo motor de salud”, donde participan activamente profesionales de varias organizaciones del barrio, como por ejemplo […]