salut-comunitaria_0001_zona-nord-03
salut-comunitaria_0002_zona-nord-02
salut-comunitaria_0003_zona-nord-01
salut-comunitaria_0000_zona-nord-04

Un motor per a la salut comunitària en els barris de Zona Nord

    Als barris de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró), des de l’any 2009 es desenvolupa un model de treball orientat a l’enfortiment de l’acció comunitària en salut. La intervenció la coordina el “Grup motor de salut”, on participen activament professionals de diverses organitzacions del barri, com ara el Centre […]

Un motor para la salud comunitaria en los barrios de Zona Nord

  En los barrios de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró), desde el año 2009 se desarrolla un modelo de trabajo orientado al fortalecimiento de la acción comunitaria en salud. La intervención está coordinada por el “Grupo motor de salud”, donde participan activamente profesionales de varias organizaciones del barrio, como por ejemplo […]